Bizi Arayın 0531 232 24 24

Tüm sorularınıza destek için burdayız.

Adres

50.Yıl Mah. 27148 Sk. Mini Ardıç Apt. B Blok No:7 Yenişehir / MERSİN

Hizmet Sözleşmesi

Hizmet Sözleşmesi

1.  KONU VE KAPSAM:

  1.1.  Bu sözleşme (“Sözleşme”), www.tedarikcinim.com'a (“Site” olarak da anılır) ilişkin hakların sahibi olan Tedarikçinim Bilişim Hizmetleri Ltd. Şti. ile siteyi kendi rızası ile kullanan/üye olan ve işbu Sözleşme’yi onaylayarak, Sözleşme’de yer alan her türlü kullanım koşulunu kabul eden Kullanıcı/Üye arasında akdedilmektedir.

  1.2.  İşbu Sözleşme, Site’nin ve Site’de yer alan veri tabanı ile ilanların kullanım koşullarını, sistemin işleyişini ve Taraflar arasındaki şartları belirlemektedir. Site, işbu Sözleşmeyi gerekli gördüğü zaman, kullanıcıları önceden haberdar etmeksizin, gerekli değişiklikleri yapma hakkını saklı tutmakla birlikte söz konusu değişiklikler, değiştirilmiş sözleşmenin Web Sitesi’ne konulmasıyla derhal yürürlük kazanır. Bu değişikliklerden haberdar olmak için Kullanıcı’ların işbu Web Sitesi’nin ilgili kısımlarını sık sık ziyaret etmeleri gerekmektedir.

  1.3.  Site, Tedarikçinim'e ait, şirketlerin, yatırımcıların ve projelerin bilgilendirme amacıyla ücretsiz olarak tanıtıldığı aynı zamanda belirli ücretler karşılığında şirket ve proje sahipleri ile yatırımcılara ilan verebilme ve iletişim kurabilme olanağı tanıyan bağımsız çevrimiçi (online) bir veritabanıdır. Site aynı zamanda, Siteye üye olmak koşuluyla, belli bir ücret mukabilinde, üyelere (Üyeler) site kapsamında kaydı bulunan şirket ve projeler için ilan verme imkânı da tanımaktadır.

  1.4.  Sözleşme koşullarını kabul etmeyen Kullanıcı veya Üye Site’ yi kullanmaktan vazgeçmelidir. Site’ yi kullanmaya devam eden Kullanıcı’ nın/ Üye’nin, Sözleşme’de belirtilen tüm hükümleri kabul ve ikrar ettiği kabul edilir.

  2.  SİTEYE ÜYELİK

  2.1.  Site’ ye üye olmak isteyen kullanıcı, Site’ de yer alan Üyelik Formu’nda yer alan bilgileri eksiksiz ve doğru şekilde doldurur, kimlik bilgilerinin doğruluğu onaylanır ve işbu Kullanım Şartları Sözleşmesi kabul edilerek üyelik kaydı oluşturur. Üyelik işlemi tamamlanmadan işbu sözleşmede tanımlanan üye olma hak ve yetkisine sahip olunamaz. 18 yaşından küçükler Site’ye üye olamazlar. Tüzel kişi Üyeler için tüzel kişiyi temsil ve ilzam etmeye yetkili olan kişiler başvuru yapmalıdır. Site tarafından işbu sözleşme kapsamında geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmış veya üyelikten süresiz olarak men edilmiş gerçek yahut tüzel kişiler Site’ye üye olamaz. Bu durumda Site'ye kayıt işlemlerin tamamlanmış olsa dahi üyeliğin doğurduğu hakların kullanılması her zaman engellenebilir.

  2.2.  Site herhangi bir bildirimde bulunmadan, herhangi bir tazminat ödeme yükümlülüğü bulunmadan ve derhal yürürlüğe girecek şekilde işbu Sözleşme’yi tek taraflı olarak her zaman ve hiçbir gerekçe göstermeksizin feshedebilir veya Sözleşme’yi feshetmeden de Üyeliğe son verebilir yahut geçici bir süre ile askıya alabilir. İşbu madde içerisinde belirtilen fesih, üyeliğe son verme ve üyeliği durdurma kararları; (Örneğin Sözleşme’ye aykırılık, Site kurallarına aykırılık, Üyenin işlemlerinin veya işlemleri sonucunda ortaya çıkan durumun bilgi güvenliği sistemi uyarınca bir risk oluşturduğunun tespit edilmesi, Site’nin yönetsel ve ticari kararları gibi) nedenlere dayanarak ve  bunlarla sınırlı olmaksızın Site’nin takdiri ile alınır.

  3.  GENEL HÜKÜMLER:

  3.1.  Tedarikçinim, Site’ de bilgilerine veya ilanına yer verilen hiçbir şirket, proje, yatırımcı veya ilan sahibi adına faaliyet göstermediği gibi bunların satışını teşvik edici veya özendirici hiçbir faaliyet göstermemektedir. Site kapsamında yer alan içerik veya ilan, kullanıcıları bilgilendirme amacına hizmet etmekte olup, Tedarikçinim veya herhangi bir şirket, proje veya yatırımcı adına yapılan bir icap veya icaba davet niteliği taşımamaktadır. Tedarikçinim, site içeriğinde bulunan bilgilerin geçerliliği, doğruluğu veya kesinliğini veya sitede bilgileri yer alan şirket, proje veya yatırımcılarla ilgili sunulan bilgi, ürün veya hizmetlerin kalite ve güvenilirliğini taahhüt etmemektedir.

  3.2. Site’de yer alan projelere ilişkin olarak yer alan resim, fotoğraf ve görsel verilerin mülkiyet ve fikri hakları, ilgili şirket, proje veya yatırımcılara aittir. Bunlarla ilgili olarak, ilgili şirket, proje veya yatırımcılar tarafından resim ve görsel verilerin kaldırılması talep edildiği takdirde Tedarikçinim, bunları kaldırmayı kabul ve taahhüt eder. Söz konusu resim, fotoğraf ve görsel verilerin doğruluğu, sahteliği, hata ve yanlışlığından dolayı Tedarikçinim'in hiçbir sorumluluğu ve bunların doğruluğu konusunda bir taahhüdü bulunmamaktadır. 

  3.3.  Site’de bilgisi yer alan şirket, proje veya yatırımcılara ilişkin bilgiler, şirket ve proje sahipleri ile yatırımcılar tarafından verilen bilgiler ışığında güncel tutulmaya çalışılmaktadır. Bununla birlikte, Tedarikçinim sitede yer alan, şirket, proje veya yatırımcılara ilişkin bilgilerin doğruluğunu veya kesinliğini garanti etmemektedir. Tedarikçinim, Site’ de yer alan her hangi bir fiyat bilgisine dayanarak  gerçekleşen veya gerçekleşmeyen işlem veya sözleşmeden doğan herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını açıkça beyan etmektedir. Herhangi bir şekilde şirket ve proje sahipleri ile yatırımcılar tarafından sözü edilen şirket, proje veya yatırımcılara ilişkin bir şikayet veya itiraz halinde sözü edilen hususu/hususlar, Üye’ye haber vermek suretiyle Siteden kaldırılır.

  3.4.  Site kapsamında yer alan bilgiler ve ilan sahiplerince verilen ilanlar kullanıcıları bilgilendirme amacına hizmet etmekte olup, kullanıcıların, sitede yer alan bilgilere dayanarak alacağı kararlardan veya doğacak zararlardan Tedarikçinim hiçbir sorumluluk kabul etmemektedir. Tedarikçinim, kullanıcıların, Site’ de yer alan bilgilere dayanarak, üçüncü kişilerle girmiş olduğu hukuki ilişkinin tarafı olmayıp, bu ilişkilerden doğacak hiçbir sorumluluğu kabul etmemektedir. Kullanıcılar ve Üyeler, Site içeriğinden, veritabanından ve ihale sahiplerince verilen ilanlardan edindiği bilgilerini doğrudan kendisi  yürütecek şekilde kullanamaz.

3.5.  Tedarikçinim, her ne surette olursa olsun Site’ ye erişimin aksamasında, engellenmesinden doğan hiçbir sorumluluğu kabul etmemekte olup istediği herhangi bir zamanda, hiçbir sebep göstermeksizin ve önceden herhangi bir bildirimde bulunmaksızın faaliyetine son verme hakkını saklı tutmaktadır.

3.6.  Tedarikçinim, Site’ de yer alan ve üçüncü şahıslara ait başka internet sitelerine yönlendiren bağlantılar (linkler)’ a doğrudan veya dolaylı olarak erişimden doğacak zararlardan herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir. 

  3.7.  Site'nin virüs, trojan ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkanlar dahilinde tedbir alınmış olmakla birlikte, nihai güvenliğin sağlanması için Kullanıcı, kendi virüs koruma sistemini tedarik etmek ve gerekli korumayı sağlamakla yükümlüdür. Bu çerçevede Kullanıcı, Site'ye girmesi nedeniyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul eder.

  3.8. Kullanıcılar yalnızca hukuka uygun amaçlarla Site üzerinde işlem yapabilirler. Kullanıcıların, Site dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir.

3.9. Üyenin, yatırımcının veya şirket veya  proje sahibinin Site’de bilgisi yer alan şirket, proje veya yatırımcı bilgisi ile ilgili bilgilerin Site’den kaldırılmasını talep ettiği takdirde Tedarikçinim, bu bilgileri Site’den kaldırır. 

3.10. Üye/ler tarafından Site’ye kaydedilen ilan, reklam, resim, fotoğraf, sesli ve/veya görsel verilerin mülkiyet, fikri hak ve sorumluluğu Üye’ye aittir. Bununla birlikte Üye/ler, ayrıca yazılı muvafakat aranmaksızın bu sayılanların Site’de yer almasına, işbu sözleşmenin imzalanması ile birlikte kabul, beyan ve taahhüt eder. Herhangi bir şekilde 3. Şahıslar tarafından sözü edilen ilan, reklam, resim, fotoğraf, sesli ve/veya görsel verilere ilişkin bir şikayet veya itiraz halinde sözü edilen hususu/hususlar, Üye’ye haber vermek suretiyle Siteden kaldırılır. 

  4.  İHALE HİZMETİ:

4.1.  Site, Üyelerine, şirketlerin satışı, ortak alması veya kiralanması, projelerin satışı veya ortak alması ve yatırımcıların şirket ve proje sahipleri tarafından ulaşılmaları için Site üzerinde ilan verme olanağı tanımaktadır. Site’de ilan verilmesi ücrete tabidir. Site’ ye ilan veren Üye, vermiş olduğu ilan içeriğinde bulunan bilgi ve görselin gerçekliğinden, kesinliğinden, doğruluğundan ve hukuka uygunluğundan kendisi sorumludur. Tedarikçinim, Site’ ye verilen ilanların içeriğinden veya bu ilanların doğruluğundan, kesinliğinden veya geçerliliğinden sorumlu olmadığını beyan eder.

4.2.  İlan sahibi Üye, Site’ nin kullanım amacı dışında veya hukuka yahut ahlak ve adaba aykırı ilân veremez. Aksi durumun tespiti halinde Tedarikçinim, üyeliğine derhal son verme haklarını saklı tutar. Bu maddeye aykırılık nedeniyle üçüncü kişi veya kurumlardan gelebilecek tazminat taleplerinde Site’nin her türlü zararını, avukatlık ücreti ve yargılama giderleri de dâhil olmak üzere Üye tazmin eder. 

4.3.  İşbu Sözleşme kapsamında verilebilecek ilanlarla ilgili ücretler, ödeme koşulları ve ilan yayınlanma süreleri Site’nin ilgili bölümünde yer almakta olup, Üye, yayınlamak istediği ilan sayısı ve ilanın yayınlanacağı süre esas alınarak, Tedarikçinim tarafından belirlenen ücreti öder. Ücret, ilan verilmeden önce peşin olarak ödenir. İlan, Üye tarafından belirlenen ve karşılığında ücreti ödenen süre boyunca yayınlanır. 

4.4.  Üye, ilan ücretini çeşitli biçimlerle (kredi kartı, banka havalesi, eft v.b) ödeyebilir Bu usuller Site’nin ilgili bölümlerde yapılan açıklamalarda belirtilmektedir. Üye, burada belirtilen açıklamalara ve Site’nin ilgili bölümünde yer alan ödeme seçeneklerine göre ücret ödemelerini gerçekleştirmekle mükelleftir. 

4.5.  Tedarikçinim, gerekli gördüğü zaman, kullanıcıları önceden haberdar etmeksizin, ilan ücretinde değişiklik yapma hakkını saklı tutmaktadır.

4.6.  Tedarikçinim, Site’de yayınlanan ilanların hukuka ve ahlaka aykırı olması, başkalarının şahsi ve ticari haklarına tecavüz edici nitelik taşıması veya bu yönde yapılan ihtarlara muhatap olması veya işbu sözleşme ve Site’de yer alan kural ve koşullara doğrudan veya dolaylı olarak aykırı olması veya işbu sözleşmenin 2.2 maddesinde belirtilen şart ve koşulların oluşması gibi sebeplerle Kullanıcı/Üye’ye herhangi bir ihtarda bulunmadan ilgili ilanının yayınını veya hakkı geçici veya sürekli olarak durdurabilir. Tedarikçinim bahsi geçen duruma ilişkin Kullanıcı/Üye’ye iade faturası karşılığında herhangi bir geri ödemede bulunmayacağını aynı şekilde Kullanıcı/Üye de ilgili ilan veya hak için ödemiş olduğu bedelin iadesini Tedarikçinim'dan talep ve dava etmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.7.  Site üzerinden alınan herhangi bir hizmet için tahsil edilen ücret hiçbir şekilde iptal veya iade edilmez.

  5.  GİZLİLİK

  5.1.  Site, kullanıcılarının ve üyelerinin, site içerisinde kullandıkları veya ne suretle olursa olsun paylaştıkları kişisel bilgilerini, www.tedarikcinim.com Gizlilik İlkeleri ile yasadan ve emredici hükümlerden kaynaklanan haller dışında üçüncü kişilerle paylaşmayacaktır. Site, kişisel bilgiler yani isim, soy isim, adres, telefon, e-posta adresi veya IP bilgileri Site yönetimi bünyesinde gizli tutulacak bu bilgilerin üçüncü kişilerin eline geçmemesi amacıyla her türlü tedbir ve önlemi alacaktır. Şu kadar ki, gerekli tedbir ve önlemin alınmasına rağmen, üçüncü şahısların eline geçen kişisel bilgilerden Site sorumlu tutulmayacaktır. İşbu Sözleşme ve Gizlilik Sözleşmesi hükümleri birbirlerini tamamlayıcı niteliktedir.

  6.  FİKRİ VE SINAİ MÜLKİYET HAKLARI

  6.1.  Site’ nin arayüzü, Site Veritabanı, tasarımı, içeriği, metin, imge, html kodu ve diğer kodları ile algoritması dahil olmak ancak bunlarla sınırlı olmaksızın Site’ye aittir yahut Site tarafından yasal şekilde kullanılmaktadır. Kullanıcılar, Site’ye ait fikri hakları ve Site unsurlarını satmak, yeniden satmak, işlemek, dağıtmak, paylaşmak ve sergilemek hakkına sahip değildirler. Site, işbu Sözleşme kapsamında kullanıcıların kullanımına sunduğu Hizmetler, Site içeriği ve bilgiler, telif haklarına tabi çalışmalar, ticari görünüm veya bu portal vasıtasıyla sağladığı başkaca varlık ve bilgilere yönelik tüm hakların mülkiyetini uhdesinde saklı tutmaktadır. Bu bilgilerin kullanılması Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın ilgili diğer hükümler kapsamında suç teşkil edecek olup, bu eylemleri gerçekleştirenler hakkında hukuki ve cezai takibatlar uygulanacaktır.

6.2.  TEDARİKÇİNİM markası ve logosu, Tedarikçinim’in tescilli markaları olup, her ne suretle olursa olsun, bunların kullanıcılarca kullanılması marka tecavüzü teşkil etmektedir.

  7.  YETKİ

7.1.  İşbu Sözleşme Türk Hukuku’na tabi olup, işbu Sözleşme’den doğabilecek her türlü ihtilafın çözümünde Mersin (Merkez) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

  8. YÜRÜRLÜLÜK VE KABUL

8.1.  Kullanıcılar, işbu sözleşme hükümlerini Siteyi kullanmakla kabul etmiş olmaktadırlar. Tedarikçinim dilediği zaman iş bu sözleşme hükümlerinde değişikliğe gidebilir ve bu değişiklikler Site üzerinde yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer.